Veelgestelde vragen

Heb je het protocol gelezen en zit je met vragen? Dan kun je als deelnemer of begeleider terecht bij de organisator van het zomerkamp. Organisatoren kunnen terecht bij hun koepelorganisatie, net als verhuurders en gemeenten. We hebben de meestgestelde vragen hieronder alvast op een rij gezet.

Algemeen

Is het protocol aangepast op de versoepelingen van de overheid? (UPDATE 25-6)

Ja. Sinds de publicatie van het protocol zomerkampen op 9 juni 2020 zijn een aantal maatregelen door de overheid versoepeld. Naar aanleiding van vragen door organisatoren, begeleiders en verhuurders is daarnaast, samen met verschillende instanties als het RIVM, verduidelijking toegevoegd. De wijzigingen staan voor in het protocol opgesomd.

Veiligheid en gezondheid

Is het verantwoord om op kamp te gaan?
De organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR, HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd.  

Samen menen we dat er een praktisch, handzaam en breedgedragen protocol ligt om verantwoorde kampen te kunnen organiseren.

Afstand houden en naleven afstandsregels

Moet ik afstand houden tot kinderen onder de 12 jaar?
Nee, vanaf 1 juli geldt in Nederland dat kinderen tot en met 12 jaar geen afstand hoeven te houden tot elkaar en tot anderen. Je mag als begeleiding dus samen spelen, eten etc. met de kinderen. In het protocol zeggen we daarover: afstand houden is niet nodig, maar beperk fysiek contact tot wat nodig is. Waarom dan beperken tot wat nodig is? Omdat je een week lang samen weg bent; dat is langer dan een training bij de sport of een paar uurtjes les. Ga hier dus slim mee om.

Het leven in de Kampbubbel - activiteiten, eten en slapen

Hoe groot mag een Kampbubbel zijn? (UPDATE 25-6)
Mits aan de voorwaarden van dit protocol wordt voldaan (o.a. het doen van een gezondheidscheck) geldt geen maximum aantal personen voor een Kampbubbel. Tegelijkertijd geldt: maak een Kampbubbel van dermate omvang dat het naleven van en toezien op de regels uit dit protocol haalbaar is.

Locatie en sanitair

Wat mogen we verwachten van verhuurders? (UPDATE 25-6)
Stem met de verhuurder af wie wat doet. Je bent als huurder (organisator) verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken uit het protocol. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat het naleven ook kán. De verhuurder helpt hierbij door:
  • Beschikbaar stellen van genoeg ruimte om 1,5 meter te kunnen houden binnen voor 18 jaar en ouder
  • Beschikbaar stellen van slaapkamers met goede ventilatie
  • Meedenken in een optimale ontvangst en afscheid procedure
  • Afstemming tussen verschillende Kampbubbels op een terrein (indien van toepassing) en toewijzen van speelgebieden
  • Faciliteren van logschema’s voor sanitairschoonmaak en bij corveetaken door verschillende bubbels afstemming hierover faciliteren.
  • Faciliteren van mogelijkheden om routing (eenrichting) aan te geven op het terrein en/of in de accommodatie

Vervoer

Wat zijn precies de regels met vervoer per fiets, auto of bus? (UPDATE 25-6)
Auto:
Er geldt geen maximum meer voor het aantal personen dat in een auto mag, anders dan het beschikbare aantal zitplaatsen/gordels. Dat betekent dat deelnemers of begeleiders met elkaar mee mogen rijden. Tot en met 12 jaar gelden daarvoor geen beperkingen, vanaf 13 jaar geldt het advies een mondkapje te dragen als men niet uit hetzelfde huishouden komt. 
 
Bussen:
Vervoer per touringcar of personenbusje is mogelijk. Houd je aan de hygiënerichtlijnen en de geldende regelgeving voor dit type vervoer. De verhuurder kan je daarover verder informeren. 

Vervoer met personenbusjes is mogelijk, ook als je als begeleiding zelf rijdt, zie verdere regelgeving onder 'auto' hierboven. 

Fietsen:
Je kunt in een groep fietsen naar kamp. Fietsen naar kamp onder begeleiding kan gezien worden als (georganiseerd) sport- en bewegen in het kader van zomerkamp en daarom hoeven jongeren t/m 18 jaar geen afstand te houden. Houd als begeleiding wel 1,5 meter afstand.
 

Communicatie

De pers informeert naar zieke / besmette deelnemers aan het kamp, wat nu?
We adviseren je de media te verwijzen naar de GGD (die heeft de regie) en eventueel je koepelorganisatie. Meld desgevraagd dat jullie de protocollen hebben gevolgd en dat de GGD conform het protocol de verdere stappen onderneemt. Geef in geen geval details over klachten en privacygevoelige informatie.

Op kamp in het buitenland

Mogen we op kamp in het buitenland?
Het protocol gaat over kampen in Nederland. Kampen in het buitenland worden niet geadviseerd omdat de situatie te onzeker is: iedere dag kan de situatie omtrent het coronavirus in een land wijzigen en daarmee het reisadvies van de overheid of de grensopenstelling veranderen. Het risico ligt bij de reiziger. Desondanks kunnen we ons voor grensregio's voorstellen dat het logisch is op kamp te gaan (vlak) over de grens. Daarom hanteren we een maximale afstand van het woonadres tot het kampterrein in het buitenland van 150 kilometer. Dan kan een ouder binnen maximaal 2 uur het kind ophalen bij ziekte / klachten. Houd je in het land van bestemming aan de regels van dit protocol én aan de regels die in dat land gelden. Volg daarin steeds de strengste lijn van de beide protocollen/regels; dan kom je zowel in het gastland als thuis niet voor verrassingen te staan. Informeer over de regels in het gastland bij de verhuurder.

Verhuurders

Waar vind ik meer informatie als verhuurder?
Voor verhuurders is er handige informatie opgenomen bij de downloads, op de verhuurderspagina.

Gemeenten

Hoe is de toestemming voor zomerkampen tot stand gekomen?
De organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR, HISWA-RECRON hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT en het Ministerie van VWS, directie Jeugd. De minister heeft groen licht gegeven voor de kampen. Bekijk kamerbrief

Samen menen we dat er een praktisch, handzaam en breedgedragen protocol ligt om verantwoorde kampen te kunnen organiseren.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
We gaan op zomerkamp is de officiële website van de gezamenlijke aanbieders van zomer- en vakantiekampen in Nederland. © 2020