Informatie voor gemeenten

Jaarlijks genieten honderdduizenden kinderen in Nederland van een zomer- of vakantiekamp. Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR hebben samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld waarmee we veilig op vakantiekamp of zomerkamp kunnen gaan. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT, RIVM en Ministerie van VWS, directie Jeugd. De minister heeft groen licht gegeven voor de zomerkampen. 

Rol gemeenten

Voor gemeenten is een belangrijke rol weggelegd in het mogelijk maken van kampen. Organisatoren, begeleiders en verhuurders van accommodaties en kampeerterreinen zetten alles op alles om een veilig en verantwoord kamp te organiseren conform het opgestelde en goedgekeurde protocol. In de coronacrisis stellen gemeenten en veiligheidsregio's op basis van de (model)noodverordening aanvullende regelgeving op. We roepen verhuurders van accommodaties op in overleg te treden met gemeenten om waar nodig te kunnen voldoen aan deze lokale regelgeving. Tegelijkertijd roepen we gemeenten en veiligheidsregio's nadrukkelijk op om regelgeving omtrent zomerkampen, vakantieactiviteiten, kampeerterreinen en groepsaccommodaties zoveel mogelijk in lijn te brengen met het protocol. Alleen op deze manier is het voor organisatoren en begeleiders haalbaar een kamp te organiseren. De belangrijkste reden hiervoor is dat kampen in vrijwel alle situaties in een andere gemeente dan die van de organisator (en dus veiligheidsregio-overstijgend) georganiseerd worden. 
De gezamenlijke aanbieders van zomerkampen en vakantieactiviteiten in Nederland vertrouwen erop dat gemeenten bijdragen aan een onvergetelijke ervaring voor alle kinderen en jongeren die deze zomer op kamp gaan!

Hoe werkt het?

Er zijn drie versies van het protocol: één versie voor kampen met overnachting voor kinderen tot en met 12 jaar, één versie voor kampen met overnachting voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar en één versie voor dagactiviteiten (of meerdaagse activiteiten waarbij kinderen thuis slapen). Download de versie van het protocol voor het type kamp of activiteit dat plaats vindt in de betreffende gemeente. In het protocol is te lezen wat er verwacht wordt van organisatoren, begeleiders en verhuurders van accommodaties. 

Waar kan ik als gemeente terecht met vragen?

Vragen over het (toepassen van) het protocol kunnen gemeenten terecht bij de koepelorganisaties van kampaanbieders. 

Op naar een fantastiche avonturenzomer!

Download de brief aan gemeenten

Image

Over het tot stand komen van dit protocol

Samen met leeftijdsgenoten een paar nachten of een week weg van huis, uitgedaagd worden om grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Het is vaak een boost voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling. Voor kinderen in kwetsbare groepen, zoals kinderen uit een onveilige sociale- of ongunstige economische thuissituatie of kinderen met een beperking is dit extra van belang. Kampen bieden essentiële ervaringen aan pubers die in deze leeftijdsfase ruimte moeten krijgen om te experimenteren en nieuwe competenties te ontwikkelen binnen een veilige pedagogische omgeving. Samenleven tijdens een kamp is van belang voor de sociaal emotionele vorming en draagt bij aan de positieve gezondheid. Het naleven van de 1,5 meterregel is voor deze groep extreem moeilijk.

Het protocol voor de zomerkampen in 2020 heeft als vertrekpunt het belang van kinderen en jongeren enerzijds en de veiligheid in het voorkomen van besmettingen anderzijds. De afgelopen maanden waren voor elk kind en iedere jongere intens. De komende zomer samen spelen met vrienden en vriendinnen en avonturen beleven – los van het gezin - is daarom belangrijker en waardevoller dan ooit.

Dit protocol is samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het protocol is voorgelegd aan het OMT en het Ministerie van VWS, directie Jeugd, waarna groen licht is gegeven voor de kampen.

Deze zomer wordt anders dan iedereen gewend is. Maar dit protocol biedt ook kansen om tóch samen op kamp te gaan. Geen enkele organisator van een kamp is hiermee verplicht een kamp door te laten gaan. Houd rekening met de draagkracht van je vrijwilligers of medewerkers, de wens van ouders en jouw type kamp. Houd het veilig, maar ook leuk!

Veelgestelde vragen

Hoe is de toestemming voor zomerkampen tot stand gekomen?
De organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR hebben in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) een protocol opgesteld. Het protocol wordt onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en is voorgelegd aan het OMT en het Ministerie van VWS. De minister heeft groen licht gegeven voor de kampen. 

Bekijk de kamerbrief

Samen menen we dat er een praktisch, handzaam en breedgedragen protocol ligt om verantwoorde kampen te kunnen organiseren.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
We gaan op zomerkamp is de officiële website van de gezamenlijke aanbieders van zomer- en vakantiekampen in Nederland. © 2020